Meresuu SPA & Hotel´i Keskkonnapoliitika 

Ei midagi vähemat kui legendi vabadusest, õnnelikest lõppudest ja veelgi kaunimast tulevikust kannab endas Meresuu Spa & Hotel. 
Vabadus tähendab samal ajal ka vastutust oma tegude eest. Vastutust jätkusuutliku arengu eest kannavad endas inimesed ja ettevõtted. Meresuu kannab vastutust tuginedes oma igapäevases tegevuses keskkonnasäästlikkuse printsiipe silmas pidades. 

Õnnelikud lõpud saavad teoks vaid siis, kui me tegutseme kõiki ja kõike ümbritsevat arvestavalt ja austavalt. Kaunis tulevik on vaid nende päralt, kes olevikus tuleviku võimalustele mõtlevad ja vastavalt käituvad. Iga uus elusolend peaks sündima elujõulisse ja tasakaalustatud keskkonda. 

Meresuu SPA & Hotel soovib olla keskkonnasõbralik võõrustaja ja partner, kes väärtustab järgmist: 
- säästlikku looduvarade kasutamist 
- keskkonnasõbralike toodete ja materjalide kasutamist 
- keskkonda väärtustavate teenuste arendamist ja kasutamist 
- kvaliteetsetelt toodetud kohalike toidutoorainete kasutamist 
- keskkonda säästvate põhimõtete järjepidevat tutvustamist ja rakendamist Meresuu töötajate hulgas 

Soovime, et meie töötajad viiksid Meresuust edasi keskkonda säästvaid põhimõtteid. Meile ja kogu maailmale olulised väärtused saavad seeläbi veelgi laiemat kandepinda. Sellega annab Meresuu oma panuse veelgi kaunima tuleviku kindlustamiseks järgmistele põlvedele. Elu loob väärtusliku uue elu elujõulisse keskkonda! 

Suurepäraseid elamusi Meresuus!